2015 Aplikasyon İşlemi Harç Fiyatı

Aplikasyon; “Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesini”

Aplikasyon krokisi ise; “Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminde alınan röperli ölçülerini gösteren krokiyi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

2010/4 sayılı genelge aplikasyonu; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirlenmiştir. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde aplikasyon için ilk başvuru bu büroya (bürolardan birine) yapılır. Eğer Lisanslı büro kurulmamışsa aplikasyon işlemi için başvuru kadastro müdürlüğüne yapılır.

Aplikasyon işleminin tescil yönü olmadığından işlem; başvurunun yapıldığı lisanlı büro ya da kadastro müdürlüğünde tamamlanır.

2015 yılında Tapu ve Kadastro Sicil Müdürlüklerinde Aplikasyon İşlemi harç bedeli aşağıdaki gibidir. Kadastro İşlemlerinde Döner Sermaye Hizmet Bedeli: Hizmet Bedeli sütununda gösterilen miktarın, yöresel katsayı ile çarpımından elde edilen ve hiçbir surette 55,00 TL’den az olmayan bedeldir. Söz konusu bedel; maktu olarak, yöresel katsayı uygulanarak veya sözleşme bedeline göre tespit edilebilir.

2.1 Aplikasyon

2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.1.1.1 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 135,00 TL

2.1.1.2 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 203,00 TL

2.1.1.3 3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan, 407,00 TL

2.1.1.4 5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan, 542,00 TL

2.1.1.5 10.001 ile 20.000 m² arasında olanlardan, 746,00 TL

2.1.1.6 20.001 ile 50.000 m² arasında olanlardan, 974,00 TL

2.1.1.7 50.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan, 1.184,00 TL

2.1.1.8 100.001 ile 200.000 m² arasında olanlardan, 1.357,00 TL

2.1.1.9 200.001 ile 500.000 m² arasında olanlardan, 1.628,00 TL

2.1.1.10 500.000 m²’den büyük arazilerde, her 100.000 m² için 2.1.1.9 sırasında hesaplanan miktara 111,00 TL döner sermaye hizmet bedeli ilave edilecektir. 2.1.2 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

2.1.3 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

2.1.4 Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.