Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Karar Organı’nın 30/12/2013 tarihli ve 36/1337 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye PiyasasıKanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2015 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

(TDUB) – Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğince belirlenen Gayrimenkul Değerleme işleminin Bankalara olan rapor ücret tarifesi yayınlanmış bulunmaktadır. Buna göre En düşük Gayrimenkul Değerleme Ücreti 360.,-TL dir.

Konut değerleme olarak bilinen minimum değer 360.,-TL olarak belirlenerek sektör içerisinde bulunan lisanslı ve lisanssız tüm çalışanların tezini doğru kılmıştır.

2014 ile 2015 yılı Değerleme Tarifesi arasında bulunan farklar ise şöyledir.